Продукция Размер Марка Длина
Катанка 5.5 5,5 Ст3 мотки
Катанка 6 6 Ст3 6000
Катанка 6 6 Ст3 мотки
Катанка 6.5 6,5 Ст3 6000
Катанка 6.5 6,5 Ст3 мотки
Катанка 8 8 Ст3 6000
Катанка 8 8 Ст3 мотки
Катанка 10 10 Ст3 6000
Катанка 10 10 Ст3 мотки
Катанка 12 12 Ст3 мотки