Арматура рифленая А3

Продукция Размер Марка Длина
Арматура 6 А3 6 А500С 6000
Арматура 6 А3 мотки мотки 35ГС мотки
Арматура 6 А3 мотки мотки А500С мотки
Арматура 6 А3 мотки мотки В500С мотки
Арматура 8 А3  8 А500С  6000
Арматура 8 А3 8 А500С 11700
Арматура 8 А3 8 А500С 11700
Арматура 8 А3 8 А500С 12000
Арматура 8 А3 8 25Г2С  6000
Арматура 8 А3 8 35ГС  мотки
Арматура 8 А3 8 А500С  мотки
Арматура 8 А3 8 В500С  мотки
Арматура 8 А3 8 25Г2С  мотки
Арматура 10 А3  10 35ГС 6000
Арматура 10 А3 10 А500С 11700
Арматура 10 А3 10 А500С 11700
Арматура 10 А3 10 А500С 11700
Арматура 10 А3 10 35ГС 12000
Арматура 10 А3 мотки мотки А500С 6000
Арматура 10 А3 мотки мотки В500С мотки
Арматура 10 А3 мотки мотки 25Г2С мотки
Арматура 12 А3 12 35ГС мотки
Арматура 12 А3 12 А500С 11700
Арматура 12 А3 12 А500С 12000
Арматура 12 А3 12 А500С 6000
Арматура 12 А3 мотки 12 А500С мотки
Арматура 12 А3 12 А500С 11700
Арматура 12 А3 12 В500С 11700
Арматура 14 А3 14 25Г2С 11700
Арматура 14 А3 14 А500С 11700
Арматура 16 А3 16 25Г2С 11700
Арматура 16 А3 16 35ГС 11700
Арматура 16 А3 16 А500С 11700
Арматура 18 А3 18 25Г2С 11700
Арматура 18 А3 18 35ГС 11700
Арматура 18 А3 18 А500С 11700
Арматура 20 А3 20 25Г2С 11700
Арматура 20 А3 20 А500С 11700
Арматура 22 А3 22 25Г2С 11700
Арматура 22 А3 22 35ГС 11700
Арматура 22 А3 22 А500С 11700
Арматура 25 А3 25 25Г2С 11700
Арматура 25 А3 25 35ГС 11700
Арматура 25 А3 25 А500С 11700
Арматура 28 А3 28 25Г2С 11700
Арматура 28 А3 28 35ГС 11700
Арматура 28 А3 28 А500С 11700
Арматура 32 А3 32 25Г2С 11700
Арматура 32 А3 32 А500С 11700
Арматура 36 А3 36 А500С 11700
Арматура 40 А3 40 А500С 11700